Onze aanpak

AAC streeft op alle vlakken naar een uitstekende kwaliteit en garandeert van A tot Z een professionele aanpak. Wanneer u kiest voor AAC, trekt u meteen een troefkaart.

Kennismaking

Reeds bij de eerste kennismaking krijgt u een goed beeld van onze manier van werken. Wanneer wij u bezoeken, loggen wij aan op ons netwerk zodat u live kan volgen hoe het er in de praktijk aan toegaat. Uiteraard kan u ook onze kantoren bezoeken.

Offerte op maat

AAC tracht bij de opmaak van de offerte uw specifieke behoeften juist in te schatten om op die manier een correct prijsvoorstel te kunnen doen. Het resultaat van de analyse moet in eerste instantie de haalbaarheid van uw dossier aantonen. Wanneer hieraan getwijfeld wordt, zal u een eerlijk antwoord krijgen.

Doorschakelprocedure

Uw inkomend telefoonverkeer omleiden naar AAC kan, wanneer u over een telefooncentrale beschikt, zo goed als zeker intern bij u geactiveerd worden. In het andere geval kan u werken met de procedure externe doorschakeling van uw telefonieprovider. U schakelt bijgevolg de oproepen extern door naar een AAC-nummer dat exclusief voor uw dossier ter beschikking staat. Voor de oproeper is deze doorschakeling onhoorbaar en zonder tijdverlies. Meerdere communicaties gelijktijdig doorschakelen, is mogelijk.

Script

Uw script is het belangrijkste werkinstrument. De kwaliteit van onze service staat of valt met het materiaal dat u ter beschikking stelt. Voor de opmaak van uw procedure kan u dan ook op ons rekenen.

Opvolging

Zodra onze service start, volgen onze quality controllers uw dossier actief op. Uiteraard is alle feedback van uw kant welkom.

Rapportering

Indien gewenst ontvangt u op de door u bepaalde tijstippen een rapport per mail of per fax met alle details over de ontvangen en behandelde oproepen. Exacte tijdstippen en acties worden gedetailleerd op deze rapportering vermeld.

Facturatie

AAC maakt gebruik van een geïnformatiseerd facturatiesysteem waarbij de kans op vergissingen nagenoeg nihil is. Elke inkomende en uitgaande handeling in uw dossier wordt gedetailleerd geregistreerd in een databank. Er kan zowel een prijs per eenheid bepaald worden als een prijs per seconde, wat de inkomende oproepen betreft.